1. Müügigarantii andja (Schbot Robotics OÜ, 12018287) annab kaubale müügigarantii vastavalt käesolevatele tingimustele.

2. Tarbijaks käesolevate tingimuste tähenduses on füüsiline isik juhul, kui kauba ost ei seondu tema iseseisva majandus või kutsetegevuse läbiviimisega.

3. Kui müügigarantii tähtaja jooksul ilmneb kaubal materjali, konstruktsiooni või koostamisviga, korraldab müügigarantii andja kauba tasuta parandamise.

4. Kui kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, siis müügigarantii andja asendab tasuta kauba.

5. Kui Kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, kuid kauba asendamine on võimatu (eelkõige juhul, kui sama kaupa enam ei toodeta), siis tagastab müügigarantii andja Kauba eest makstud raha.

6. Müügigarantii ei kehti, kui:

6.1. Kauba seerianumber ei ole tuvastatav;

6.2. Kauba viga on tingitud väärkasutusest;

6.3. Kauba viga on tingitud loomulikust kulumisest;

6.4. Kauba viga on tingitud ebaharilikust väliskeskkonna mõjust (ülemäärane niiskus, kuumus vms mõju);

6.5. Kauba viga on tingitud õnnetusjuhtumist (nt kukkumine);

6.6. Kauba viga on tingitud kauba kasutujuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis toodud juhiste järgimata jätmisest;

6.7. Kauba hooldusraamatus, kasutujuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis on ette nähtud kauba perioodiline hooldus ja Ostja ei ole pöördunud tähtaegselt selle teostamiseks müügigarantii andja esindusse.

7. Müügigarantii lõpeb:

7.1. Müügigarantii tähtaja möödumisel;

7.2. Kauba seerianumbri eemaldamisel või rikkumisel;

7.3. Kauba parandamisel või parandamise üritamisel muu isiku poolt kui müügigarantii andja.

8. Kui müügigarantii tähtaja jooksul ilmneb kaubal materjali, konstruktsiooni või koostamisviga, on Ostjal õigus müügigarantii tähtaja jooksul omal valikul pöörduda Tallinn,Tammsaare tee 47 asuvasse esindusse. Kauba võite saata kulleriga, pakiautomaadiga või ise kohapeale tulla.

9. Müügigarantii andja esindusse pöördumisel peab Ostja üle andma parandamiseks kauba ja kirjeldama ilmnenud viga.
Müügigarantii andja esinduse nõudel peab Ostja esitama kauba ostmise aega tõendava dokumendi (nt arve või käesoleva tingimused).

10. Müügigarantii andja parandab kauba tasuta mõistliku tähtaja jooksul, mis ei ole pikem kui 60 päeva. Müügigarantii andja informeerib Ostjat sellest, et kaup on parandatud, telefoni või e-posti teel. Peale parandamist saab Ostja kauba kätte samast esindusest, kuhu ta selle parandamiseks üle andis. Kui soovib kasutada pakiautmaati või kullerit siis esitatakse transpordiarve. 

11. Kui Kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, siis informeerib müügigarantii andja sellest Ostjat telefoni või e-posti teel, teatades ka päeva, millal on varasemalt võimalik Ostjal kätte saada asendatud kaup. Ostja saab asendatud kauba kätte samast esindusest, kuhu ta algse kauba parandamiseks üle andis.

12. Kui kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, kuid kauba asendamine on võimatu ja müügigarantii andja on otsustanud tagastada kauba eest makstud raha, siis informeerib müügigarantii andja sellest Ostjat telefoni või e-posti teel. Ostja on sellisel juhul kohustatud teatama oma arvelduskonto numbri, kuhu müügigarantii andja saaks tagastada kauba eest makstud raha. Müügigarantii andja tagastab raha 14 päeva jooksul arvates Ostjalt arvelduskonto numbri saamisest. Raha tagastamine kolmanda isiku arvelduskontole on võimalik üksnes Ostja kirjaliku avalduse alusel.

13. Müügigarantii andja ei hüvita Ostjale kauba transpordikulusid ega kahju, mis tekib Ostjal seoses kauba kasutamise võimatusega selle rikkisoleku ja parandamise aja jooksul. Mitte ühelgi juhul ei hüvita müügigarantii andja Ostjale saamata jäänud tulu.

14. Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on tarbijast Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused.

Kehtiv alates 01.05.2021